Výzva občanov a sudcov Súdnej rade

18.6.2009 | Bratislava

Voľba predsedu Najvyššieho súdu SR, ktorá sa uskutoční 22.júna 2009, je v kompetencii členov Súdnej rady SR. Myslíme si, že toto rozhodnutie by mali robiť len takí členovia Súdnej rady SR, ktorí sú vo vzťahu k jednotlivým kandidátom nezaujatí a nie sú v konflikte záujmov, pričom kandidáti na túto funkciu musia mať v demokratickej spoločnosti zabezpečenú rovnosť šancí.

Dolupodpísaní sudcovia, mimovládne organizácie Aliancia Fair-play, Transparency International Slovensko, Via Iuris, Občan a demokracia, občianska iniciatíva SOB (Spravodlivosť otvára brány) a predstavitelia odbornej i laickej verejnosti preto vyzývajú členov Súdnej rady Slovenskej republiky:

aby sa verejne vyjadrili, či sú pri voľbe predsedu Najvyššieho súdu SR a Súdnej rady SR, v ktorej je jedným z kandidátov Štefan Harabin, nezaujatí a či sa za týchto okolností môžu nezaujatými javiť aj navonok.

aby sa verejne vyjadril, či sa vzhľadom na túto okolnosť cíti byť nezaujatý a či sa takým môže javiť aj navonok.

V Bratislave, 18. júna 2009

Sudcovia:

Juraj Babjak (SOB), Ľudmila Babjaková (SOB), Dušan Čimo (SOB), Jana Dubovcová (SOB), Katarína Javorčíková, Juraj Majchrák, Anton Jaček (SOB), Beata Vrťová, Daniela Bergerová, Darina Kuchtová (SOB), Edita Szabová,Milan Trylč, Peter Paluda, Magdaléna Škorpilová, Mária Laufová, Pavel Rohárik

Zástupcovia občianskej a laickej verejnosti:

Zuzana Fialová-Aimaq (Via Iuris), Emília Sičáková-Beblavá (Transparency International Slovensko), Šarlota Pufflerová (Občan a demokracia), Zuzana Wienk (Aliancia Fair-play), JUDr. Jozef Vozár, CSc., Prof. JUDr. Alexandra Krsková, CSc., Petr Kuchta