Sudkyňa Benešová je vinná, proces pokračuje

10.7.2009 | Bratislava


 

Základné informácie o disciplinárnom konaní Anny Benešovej

Kto je Anna Benešová? Anna Benešová je sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, ktorá v justícii pôsobí takmer 36 rokov bez nejakého napomenutia. Podľa slov navrhovateľky disciplinárneho stíhania Gabriely Šimonovej "ide o skúsenú predsedníčku senátu, ktorá celý život pracovala ako sudkyňa, prešla kategóriou a inštitútom justičného čakateľa, čiže ide o skúsenú sudkyňu".

Prečo je disciplinárne stíhaná? Návrh na disciplinárne konanie podala predsedníčka Krajského súdu v Bratislave Gabriela Šimonová na podnet Tibora Ličku. Dôvodom návrhu bol zákaz vyhotoviť zvukový záznam v dvoch prípadoch. Podľa výpovede Františka Markoviča, ďalšieho poškodeného, mu o zvukový záznam ani nešlo.

Na pojednávaní ďalší svedkovia popreli, že by sudkyňa dala vyslovene zákaz Ličkovi na nahrávanie. Podľa Juraja Mateja, ktorý bol členom senátu Benešovej, Ličko požiadal o záznam. Sudkyňa mu to vtedy neumožnila, pretože zisťovala prítomnosť účastníkov. "Po protokolácii už nebola reč o nahrávaní. Ličkovi nebol daný zákaz, že nemôže nahrávať. Ja ako člen odvolacieho senátu som nemal dojem, že by mu sudkyňa zakázala nahrávať súdne pojednávanie," povedal pre agentúru SITA ďalší člen Benešovej senátu Martin Murgaš.

Disciplinárne stíhaná sudkyňa v rozhovore priznala, že sa jej navrhovateľka ospravedlnila. "Ja som jej povedala, že kvôli mne nech ona o funkciu nepríde, lebo prišla s veľkým plačom, že musela takýto návrh podať". Za návrhom bol podľa nej bývalý minister spravodlivosti Štefan Harabin.

Prečo nemôže Anna Benešová súdiť? Bývalý minister spravodlivosti Štefan Harabin pozastavil 17. júla 2008 sudkyni výkon pre disciplinárne stíhanie. Benešová nepovažovala dôvody pozastavenia výkonu za akceptovateľné, preto sa obrátila v septembri na Súdnu radu. Tá však rozhodnutie ministra nezrušila. Sudkyňa tak nemohla súdiť spory Štefana Harabina s médiami.

Benešová  uviedla, že jej takýmto spôsobom bolo zabránené rozhodnúť v týchto veciach, pretože nebola ochotná sa deň predtým vyjadriť, ako to dopadne. "Ja som sa nezastávala ani médií, ani Harabina. Ja som si robila svoju prácu a neboli tam skutočne vykonané také dôkazy, kde ja som sa mohla postaviť a trebárs potvrdiť rozsudok".

Existuje strach v justícii? "Ja zodpovedne za 36 rokov môžem povedať, že je trend, že kolegovia skutočne majú strach. Ten strach nie je taký akože bojím sa, ale si každý zváži, ako má rozhodnúť,“ povedala Benešová. „Kolegovia, ktorí sú odborne zdatní, pracovali po dlhé roky, vzdávajú sa funkcie sudcu, tak neviem, čoho je to obraz," dodala.

Na začiatok

 

Prehľad sudcov, ktorí boli disciplinárne stíhaní pre zákaz vyhotoviť zvukový záznam.

Disciplinárne stíhaný sudca Dôvod Rozsudok disciplinárneho senátu Rozsudok odvolacieho senátu Poznámka
Okresný súd Trenčín Na pojednávaní zakázal vyhotoviť záznam čítania rozsudku. S tým, že sudca doslovne povedal: "Čo to nahrávate? Kto vám to dovolil? Vypnite to! Okamžite to vypnite! Toto je verejné pojednávanie, ale nahrávať môžete len so súhlasom súdu." Bol uznaný vinným. Trest : zníženie platu o 15% na 3 mesiace Zrušil pôvodné rozhodnutie a sudcu oslobodil, pretože porušenie povinností nebolo preukázateľné. Správanie sudcu bolo síce neprimerané, ale bolo vyvolané aj momentom prekvapenia. Ústavný súd konštatoval porušenie práv človeka, ktorému sudca zakázal nahrávať.
Okresný súd Považská Bystrica Nedovolil zachytávať priebeh konania na diktafón a do zápisnice vyhlásil, že nepripúšťa nahrávanie. Zdôvodnil to tým, že si zástupca účastníka vedľajšieho konania nevypýtal vopred súhlas sudcu ani navrhovateľa s nahrávaním. Sudca sa obhajoval ochranou súkromia navrhovateľa. Bol oslobodený, pretože došlo k stretu dvoch práv - právo na informácie a právo na ochranu osobnosti a súkromia. Sudca mal právomoc rozhodnúť o tomto strete. Rozsudok potvrdil.  
Okresný súd Košice II. Nedovolila účastníkovi konania (navrhovateľovi) vyhotoviť záznam. Bola uznaná vinnou. Trest: napomenutie. Sudkyňa sa nedopustila disciplinárneho previnenia odopretím nahrávania, ale pre rázne a nezdôvodnené odmietnutie. Bola uznaná vinnou. Trest: napomenutie.  
Okresný súd Žiar nad Hronom Prikázal účastníkovi konania vypnúť zariadenie, ktorým nahrával priebeh pojednávania. Bol uznaný vinným. Trest: napomenutie Uznal ho vinným, ale nebol mu uložený žiaden trest. Skutok taktiež nenapĺňal charakter závažného disciplinárneho previnenia.  
Okresný súd Trebišov Zakázala nahrávanie redaktorovi denníka SME v prípade sudcu Jozefa Soročinu. Nebolo začaté disciplinárne konanie.    
Anna Benešová, Krajský súd Bratislava Podľa účastníka konania Benešová opakovane zakázala zhotoviť zvukový záznam. V zápisnici však vyslovený zákaz nie je. Takisto svedkovia potvrdili, že Benešová výslovný zákaz nedala. Bola uznaná vinnou. Trest: preradenie na súd nižšieho stupňa. Na odvolacie konanie sa čaká.  

Na začiatok

 

Záverečná reč obhajcu Anny Benešovej

Vážení prítomní,

ja si položím hneď na začiatku jednu rečníčku otázku: Kam kráča justícia? Quo vadis, pretože proti sebe stoja, sedia dve sudkyne, ktoré od ich počiatkoch poznám. Poznám ich odborné kvality, poznám ich morálne kvality, poznám ich postoj ku študentom, ich pracovné aktivity a pracovné kvality a som šoknutý, keď čítam návrh, ktorý bol dnes úplne inak odôvodnený ako v písomnom podaní a podpísaný dodatočne. Doktorka Šimonová ako predsedkyňa predkladá návrh, ktorý... ministerstva spravodlivosti. Áno, tak je to. To je práve to, čo mi vadí, pretože obsah, ktorý je napísaný a podpísaný, by nenapísala a nikdy by sa ani nepodpísala pani doktorka. Pretože ani odborne nezodpovedá jej kvalitám a vylučuje jej morálne postoje k tomu, čo tam je napísané.

Je nemožné, aby dlhoročná sudkyňa podpísala, že sú naplnené skutkové podstaty závažných disciplinárnych priestupkov podľa § 116 odsek 1, 2, pričom flagrantne ... vieme kedy a za akých okolností vôbec môžeme uvažovať o obzvlášť závažnom disciplinárnom previnení. Toto vylučuje, že by doktorka Šimonová nevedela, napriek tomu ... napriek tomu na dnešnom pojednávaní zotrváva na právnom precedense, že ide skutočne o tak závažné disciplinárne poučenie, že treba sudkyňu, ktorá vykonávala činnosť takým spôsobom, ako ju ona ohodnotila teda absolútne perfektne, bez akýchkoľvek nejakých pochybení, vyzliecť z talará. Kde sme došli.

...

Trvám na tom, že už od počiatku je možné jedine tolerovať to, čo urobila súkromne pani predsedníčka súdu sa ospravedlnila pred pojednávaním mojej klientke, že takéto niečo musí podať. Vrátim sa k tomu.

...

Tým pádom si dovoľujem upozorniť, keby sme to rozoberali s ministrom bývalým, spisy 6CO3...07 alebo 6CO6408 by ste zistili, o čo ide. Prečo je to tak závažné porušenie zo strany Benešovej, že nedovolila jednému alebo druhému účastníkovi natočiť, to vysvetlí, prečo je tomu tak. Následne potom došlo k takému rozhodnutiu, ktoré som ja ako sudca robil v rehabilitáciách v 70-tych rokoch. Však zbaviť funkcie za takýto priestupok? Pri hlasovaní, 14 sudcov keď sa zdrží hlasovania, prosím Vás, to sa skutočne nerobilo ani pred civilnou 5 kedysi, tou komunistickou zločineckou. To teda takto nebolo. Tuto sa dozviem, že ona sa dopustila obzvlášť závažného skutku. No prosím Vás, v čom? Bola opitá, Á-čko? Nebola. B-éčko hovorí jednoznačne a samozrejme, čo sa tam vyžaduje. No, minimálne to, že bola a mala dosť času, od 73, pokiaľ si pamätám, ... 75, odvtedy mala možnosť byť disciplinárne ... v poslednom období. Kde tu bola potrestaná? Tam sa robila revízia, predtým ako bolo toto podané, tam sa zisťovali nedostatky, aby sa našlo niečo, aby bola odvolaná z funkcie. To sa nenašlo, tak sa využil tento argument a my tvrdíme, že ide o obzvlášť závažný skutok. Pre boha.

...

Prosím vás, pani doktorka Šimonová dlhé roky bola predsedníčkou senátu, aj členkou môjho senátu, resp. kolegovia sme boli, vie, čo je opakovaný trestný čin, vie, že pri takomto konaní, pri opakovaní použiť to ako priťažujúcu okolnosť, prosím vás, to nie je ona. To niekto iný a ten by sa mal zodpovedať za takýto pamflet, ktorý je napísaný ako návrh na disciplinárne konanie. Veď ja nemôžem povedať, keď mám dva krvopotne vyhľadané porušenia, porušenia v úvodzovkách, zákona, keď ich krvopotne nájdem na dlhoročnej praxi pri takom množstve, ja počítam 20 tisíc vecí odpojednávaných táto sudkyňa má za sebou.

...

Prosím vás, quo vadis justícia, kam ideme? Kedy to skončí? Kedy chceme už prestať šikanovať sudcov a prečo nespostihujeme tých, ktorí si to zaslúžia, ale takto naháňame strach sudcom, ktorí sa podľa mňa následne obávajú vo veci 6CO39207 a 6CO6408 (veci okolo ministra Harabina) rozhodnúť inak, ako je to očakávané vtedy po ... ministra, lebo vedia, že by ich čakala takáto ...

...

V žiadnom prípade nie je naplnená ani jedna skutková podstata ani jedného skutku, ani druhého skutku, o obzvlášť závažnom hovoriť to je pre mňa nepríjemný žart, ktorý nemohol ten, kto to podpisoval myslieť vážne. Uvažovať o potrestaní, ktoré bolo už nezákonným odňatím funkcie alebo pozbavením dočasne z funkcie, dnes rozoberať podrobnejšie už ani nemienim, pretože sa cítim byť v tomto smere osobne dotknutý, ako bývalý kolega, ktorý na jednej strane ako bývalý sudca, dnes ako advokát prežíva tieto tortúry a ktorý konštatuje, že takýmito zásahmi a takýmito disciplinárnymi konaniami dochádza k zmene rozhodnutí o ovplyvneniu rozhodnutí o veci samej. Čiže nielen disciplinárka doktorky Benešovej, ale to, že dnes nie je v tom senáte, ktorý by rozhodoval, ale je niekto iný, kto rozhoduje, ten niekto iný nerozhoduje bez závislosti a bez tlaku. Pretože vie, keby rozhodol tak, tak dopadne ako doktorka Benešová. Tento tlak ma mrzí. Ten ma úplne zmätie a nedáva mi spávať v tom svojom slova zmysle.

Na začiatok

 

Záverečná reč Gabriely Šimonovej

Ja zotrvávam na podanom návrhu na začatie disciplinárneho konania proti doktorke Anne Benešovej, najmä v dvoch prípadoch v pridelených veciach, ktoré jej boli na trestnom súde v Bratislave v konaní priestupkovom pridelené.

Hovorím o dvoch nezávislých pojednávaniach v krátkom časovom slede za sebou, vyhotovením zvukového záznamu účastníkom konania, ktorí oňho v podstate požiadali. Ide o nie konkrétne ústavné právo na povolenie, resp. na vyhotovenie si zvukového záznamu, ale z pohľadu aj medzinárodnej judikatúry, z pohľadu nálezu Ústavného súdu, ktoré tu platia v podstate viac ako desať rokov, si myslím, že táto okolnosť mala byť pani predsedníčke senátu známa, že nebol tu dôvod na to, aby sa to zamietlo, aj keď ja si dovolím povedať, že nie celkom procesným spôsobom, aby sa zamietli tieto žiadosti o vyhotovenie zvukového záznamu. Navyše ide o situácie, keď účastníci konania neboli zastúpení obhajcom, advokátom. Tá právna pomoc im bola znížená.

Otázka samotná, že či to mohli nahrávať alebo nemohli nahrávať, povedzme si, že nie sú to právnici, ktorí by iným spôsobom práva v takom rozsahu, aké im prislúchali, nepoznali. Ale o tých právach sa dozvedeli. Dozvedeli sa o nich v čase, keď teda neboli úspešní v spore. To samozrejme, toto nie je predmetom konania, úspešnosť alebo neúspešnosť. Ale tá ich, tá škodlivosť následku, ktorý ja vidím ako zvýšenú je v tom, že išlo o dvoch rozdielnych účastníkov konania, v rozdielnom čase a títo obaja nadobudli pocit, že ich práva sú porušené, že ich právam nebolo zadosťučinené, pretože čo urobili, následok bol ten, že sa obrátili ... keď neboli úspešní na Krajskom súde, tak so svojimi požiadavkami na Ústavný súd, o čom niet pochýb a o čom sú v spisovom materiály dokumenty.

Mne neostáva nič iné len konštatovať, že v osobe pani predsedníčky senátu doktorky Anny Benešovej ide o skúsenú predsedníčku senátu, ktorá celý život pracovala ako sudkyňa, prešla kategóriou a inštitútom justičného čakateľa, čiže ide o skúsenú sudkyňu a dovolím si tiež poukázať aj na jej pracovné zaradenie alebo funkčné zaradenie na Krajskom súde v Bratislave, ktorý je súd odvolací a je teda inštanciou v rámci riadnych opravných prostriedkov ... takéto skutočnosti a takéto povinnosti, aby zabezpečila právo účastníkovi na proces dodržaním všetkých tých základných jeho práv, ktoré mu patria.

Ja opäť poukazujem na nie jeden, ale na viaceré nálezy Ústavného súdu, známe už v čase, keď sa tieto konania viedli, keď došlo k naplneniu skutkovej podstaty týchto dvoch skutkov v rámci disciplinárneho previnenia, a preto si myslím, že je tu daná aj právna klasifikácia taká, ako som uviedla v návrhu na disciplinárne konanie. Pokiaľ ide o disciplinárne opatrenie, ja zotrvávam na písomných dôvodoch a písomnom návrhu. Ďakujem pekne.

Na začiatok

 

Odvolanie a námietka zaujatosti

Po vyhlásenom rozhodnutí disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky konštatujem, že rozhodnutie postráda vysvetlenie, prečo skutok bol kvalifikovaný ako závažné disciplinárne previnenie, pretože zo zákona, ktorým je tento senát viazaný, jednoznačne vyplýva, že podľa § 116, odsek 3, písmeno b) je závažným disciplinárnym previnením, spáchanie závažného disciplinárneho previnenia, napriek tomu, že už mu bolo za závažné disciplinárne previnenie uložené disciplinárne opatrenie.

Toto flagrantné porušenie zákona ma vedie k tomu, že vznášam námietku zaujatosti celého senátu disciplinárneho, pretože pokračuje sa v tom, čo bolo začaté podaným návrhom na disciplinárne konanie. Senát nesporne odborne zdatný a s poukazom na rozhodnutia, v ktorých predseda senátu rozhodoval, nemohol pri dodržaní nezávislosti a nestrannosti urobiť výrok, že moja mandantka sa dopustila závažného disciplinárneho previnenia.

To, že sa nedopustila ani konania, ktoré by naplňovalo skutkovú podstatu § 116, odsek 1, písmeno a), samozrejme podrobnejšie odôvodním v písomne vyhotovenom odvolaní. Avšak postrádam, v čom moja klientka úmyselne, t.j. zavinene porušila povinnosť sudcu, čo malo za následok také správanie sudkyne, ktoré budilo oprávnené pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti sudcu pri rozhodovaní, o nezaujatosti sudcu voči účastníkom konania ako sudkyni ukončiť súdne konanie spravodlivo a bez zbytočný prieťahov.

Objektívna stránka  disciplinárneho previnenia v stručnom odôvodnení vyhláseného rozhodnutia, postrádam a som presvedčený, že ani v návrhu ani vo vykonanom dokazovaní sa takéto zavinené konanie nikdy nestalo a keďže nie je naplnená objektívna stránka disciplinárneho previnenia § 116, odsek 1, písmeno a) vidím nezákonné rozhodnutie iba v tom, že bolo vyhlásené senátom, ktorý nie je nestranný a nezaujatý.

Na začiatok