Sudcovia pracujú s pocitom neslobody - Päť viet

1.10.2009 | Bratislava

105 sudcov sa podpísalo pod vyhlásenie, v ktorom vyjadrujú svoje znepokojenie nad popieraním práva na slobodu prejavu a názoru v slovenskom súdnictve.


Text vyhlásenia:

Päť viet

Snahu kompetentných orgánov postihovať sudcov za verejne vyslovené názory na pomery v justícii považujeme za ďalší zo signálov, ktorý ohrozuje slobodnú diskusiu o stave slovenského súdnictva. V takomto prostredí sa nám pracuje zle a preukázateľne rastúca nedôvera verejnosti voči justícii nás úprimne mrzí. O príčinách tohto stavu je potrebné slobodne diskutovať a atmosféra strachu, v ktorej sudca nemôže vysloviť hoc aj kontroverzný a provokujúci názor, je odrazom neslobody ducha. Mať slobodného ducha je nielen právom, ale aj povinnosťou sudcu. Mať slobodného sudcu je právom občana.

Sliač, 26. septembra 2009

Sudcovia:

 1. Juraj Babjak, SOB
 2. Ľudmila Babjaková, SOB
 3. Štefan Baláž
 4. Daniela Baranová
 5. Eva Barcajová
 6. Daniela Bergerová
 7. Ivan Bartek
 8. Peter Bebej
 9. Iveta Bebejová
 10. Igor Belko
 11. Anna Benešová
 12. Fedor Benka
 13. Elena Berthotyová
 14. Matilda Bodnariková
 15. Ľudovít Bradáč
 16. Zdena Cabanová
 17. Dušan Čimo, SOB
 18. Ivana Dančová
 19. Ivana Datlová
 20. Jana Dubovcová, SOB
 21. Ivana Dufalová
 22. Elena Ďuranová
 23. Zuzana Ďurišová
 24. Marta Ďumbalová
 25. Anna Elexová
 26. Pavol Farkaš
 27. Maroš Fekete
 28. Róbert Foltán
 29. Silvia Gandelová
 30. Richard Golis
 31. Katarína Gašparová
 32. Miroslav Gavalec
 33. Peter Hatala
 34. Jana Henčeková
 35. Martin Holič
 36. Martina Hrušovská
 37. Eva Hudobová
 38. Silvia Hýbelová
 39. Andrej Chuda
 40. Magda Chudová
 41. Anton Jaček, SOB
 42. Katarína Javorčíková
 43. Dana Káčerová
 44. Jozef Kandera
 45. Milan Karabín
 46. Mária Klepancová
 47. Juraj Kliment
 48. Tatiana Koprdová – Redenkovičová
 49. Zuzana Korčeková
 50. Darina Kuchtová, SOB
 51. Viera Kukučková
 52. Marta Lauková
 53. Miroslav Lehoczký
 54. Martin Murgaš
 55. Erik Németh
 56. Dáša Onuferová
 57. Peter Paluda
 58. Blanka Podmajerská
 59. Karol Posluch
 60. Daniela Pristášová
 61. Jana Prístavková
 62. Marcela Řepková
 63. Pavel Rohárik
 64. Milan Růžička
 65. Jana Scholtzová
 66. Stanislav Sojka
 67. Pavol Sládok
 68. Katarína Slováčeková
 69. Gabriela Sobolovská
 70. Milan Stanek
 71. Katarína Stanislavská
 72. Martin Strečanský
 73. Rastislav Stieranka
 74. Peter Szabo
 75. Edita Szabová
 76. Ľuboš Szigeti
 77. Magdaléna Škorpilová
 78. Iveta Šnapková
 79. Peter Štift
 80. Alena Švehlová
 81. Daniela Terenová
 82. Mária Tóthová
 83. Marian Trenčan
 84. Milan Trylč
 85. Sergej Tverďák
 86. Dagmar Valocká
 87. Dagmar Vaverčáková
 88. Marián Vorobel
 89. Jaroslava Vráblová
 90. Beáta Vrťová, SOB
 91. – 105. sudcovia, ktorí nesúhlasia so zverejnením mena a ich súhlas je uložený v evidencii