Výzva skupiny sudcov - Analýza súčasných pomerov v súdnictve

1.10.2009 | Bratislava

Podpísaní sudcovia všetkých stupňov súdov Slovenskej republiky:

pod vplyvom dlhotrvajúceho a neudržateľného stavu v slovenskej justícii, s pocitom zodpovednosti za riadny výkon funkcie sudcu a súdnictva ako celku chceme verejne hovoriť o súčasných problémoch v súdnictve, hľadať účinné spôsoby ich nápravy a riešenia pre vytvorenie efektívneho a stabilného modelu slovenského súdnictva.

Naša analýza súčasných pomerov v súdnictve je prílohou tejto výzvy.

Doterajšie medializované upozornenia sudcov a otvorený list skupiny sudcov adresovaný zodpovedným ústavným činiteľom nenašli primeranú odozvu. Vážne zásahy do nezávislosti sudcov, ktoré vyplývajú z pripojenej analýzy, nie sú vecou len dotknutých sudcov, ale celého sudcovského stavu, pretože u každého sudcu sa môžu nájsť dôvody, pre ktoré sa stane nepohodlným a žiadny orgán tohto štátu mu neposkytne potrebnú ochranu. Je súčasne problémom celej spoločnosti, pretože bez nezávislého súdnictva  nemôže ďalej existovať ani právny štát a tí čo ovládnu súdnictvo ovládnu aj všetky oblasti fungovania tohto štátu.

Apelujeme na celý sudcovský stav, širokú občiansku verejnosť, politikov, mimovládne organizácie, médiá, orgány Európskej únie a medzinárodnú sudcovskú organizáciu UIM, aby podporili našu snahu zmeniť existujúce pomery v súdnictve.

Zmenu a nápravu je možné len cez zmenu zákonov a prijatím ďalších účinných opatrení, a v dlhodobejšom horizonte zmenou Ústavy

Za prioritné považujeme prijatie nasledovných legislatívnych zmien a opatrení:

Nevyhnutné systémové zmeny, ktoré je možné dosiahnuť len zmenou Ústavy, navrhujeme prijať na základe širokej odbornej diskusie sudcov, zástupcov moci zákonodarnej a výkonnej, a právnických profesií v záujme garantovania dlhodobo stabilného a vyváženého súdneho systému.

Až naplnením týchto zásadných zmien je možné vytvoriť súdny systém skutočne zaručujúci naplnenie ústavného princípu, že v Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy oddelene od iných štátnych orgánov.

26. septembra 2009

Sudcovia:

 1. Katarína Javorčíková, Krajský súd v Bratislave
 2. Juraj Babjak, SOB, Krajský súd v Banskej Bystrici
 3. Ľudmila Babjaková, SOB, Krajský súd v Košiciach
 4. Štefan Baláž, Krajský súd Banská Bystrica
 5. Daniela Baranová, Okresný súd Prešov
 6. Ivan Bartek, Okresný súd Bratislava III
 7. Peter Bebej, Okresný súd Dolný Kubín
 8. Iveta Bebejová, Okresný súd Dolný Kubín
 9. Igor Belko, Najvyšší súd SR
 10. Eva Benčová, Okresný súd Banská Bystrica
 11. Anna Benešová, Krajský súd v Bratislave
 12. Daniela Bergerová, Okresný súd Bratislava V
 13. Elena Berthotyová, Najvyšší súd SR
 14. Matilda Bodnariková, Okresný súd Michalovce
 15. Dušan Čimo, SOB, Krajský súd v Trnave
 16. Ivana Dančová, Okresný súd Bratislava II
 17. Jana Dubovcová, SOB, Okresný súd Banská Bystrica
 18. Elena Ďuranová, Krajský súd Bratislava
 19. Zuzana Ďurišová, Najvyšší súd SR
 20. Anna Elexová, Najvyšší súd SR
 21. Pavol Farkaš, Najvyšší súd SR
 22. Miroslav Gavalec, Najvyšší súd SR
 23. Richard Golis, Okresný súd Čadca
 24. Peter Hatala, Najvyšší súd SR
 25. Jana Henčeková, Najvyšší súd SR
 26. Martin Holič, Okresný súd Galanta
 27. Martina Hrušovská, Okresný súd Bratislava V
 28. Eva Hudobová, Najvyšší súd SR
 29. Andrej Chuda, Okresný súd Michalovce
 30. Magda Chudová, Okresný súd Michalovce
 31. Anton Jaček, SOB, Krajský súd v Trnave
 32. Dana Káčerová, Okresný súd Bratislava I
 33. Jozef Kandera, Najvyšší súd SR
 34. Milan Karabín, Najvyšší súd SR
 35. Mária Klepancová, Krajský súd Trnava
 36. Juraj Kliment, Najvyšší súd SR
 37. Eva Kmeťová, Krajský súd Banská Bystrica
 38. Tatiana Koprdová – Redenkovičová, Okresný súd Bratislava I
 39. Darina Kuchtová, SOB, Krajský súd v Bratislave
 40. Marta Lauková, Okresný súd Bratislava I
 41. Miroslav Lehoczký, Okresný súd Malacky
 42. Martin Lopuch, Okresný súd Michalovce
 43. Milan Mitterpák, Okresný súd Michalovce
 44. Martin Murgaš, Krajský súd Bratislava
 45. Erik Németh, Krajský súd Nitra
 46. Peter Paluda, Najvyšší súd SR
 47. Blanka Podmajerská, Krajský súd v Bratislave
 48. Karol Posluch, Okresný súd Bratislava II
 49. Juraj Považan, Krajský súd v Bratislave
 50. Daniela Pristášová, Okresný súd Michalovce,
 51. Peter Pulman, Okresný súd Banská Bystrica
 52. Marcela Řepková, sudkyňa v dôchodku
 53. Pavel Rohárik, Okresný súd Banská Bystrica
 54. Milan Růžička, Okresný súd Veľký Krtíš
 55. Pavol Sládok, Krajský súd Trnava
 56. Stanislav Sojka, Okresný súd Michalovce
 57. Milan Stanek, Okresný súd Bratislava II
 58. Rastislav Stieranka, Okresný súd Dolný Kubín
 59. Martin Strečanský, Okresný súd Michalovce
 60. Peter Szabo, Najvyšší súd SR
 61. Edita Szabová, Krajský súd v Bratislave
 62. Ľuboš Szigeti, Okresný súd Galanta
 63. Iveta Šnapková, Okresný súd Banská Bystrica
 64. Peter Štift, Okresný súd Bratislava II
 65. Alena Švehlová, Okresný súd Liptovský Mikuláš
 66. Daniela Terenová, Okresný súd Bratislava II
 67. Mária Tóthová, Okresný súd Trenčín
 68. Marián Trenčan, Krajský súd Bratislava
 69. Milan Trylč, Okresný súd Senica
 70. Sergej Tverďák, Okresný súd Prešov
 71. Marián Vorobel, Okresný súd Prešov
 72. Beáta Vrťová, SOB, Okresný súd Banská Bystrica
 73. – 86. sudcovia, ktorí nesúhlasia so zverejnením mena a ich súhlas je uložený v evidencii