Vážení členovia Súdnej rady,

dôrazne protestujem, aby sa Štefan Harabin stal predsedom Najvyššieho súdu a Súdnej rady, a tým prakticky prvým mužom súdnictva s rozsiahlym vplyvom na jeho chod.

Prvý muž justície musí byť bezúhonný a nenapadnuteľný, musí vykonávať funkciu nezávisle a nestranne s hlbokým citom pre spravodlivosť, pravdu a etiku. Musí tieto princípy zosobňovať a ísť príkladom. Inak ohrozí celé súdnictvo a tým aj občanov, pre ktorých je záujem dovolať sa spravodlivosti a spoľahnúť sa na právny štát bytostne dôležitý.

Štefana Harabina však pre jeho minulosť a konkrétne činy vnímame ako priame ohrozenie spravodlivosti, nezávislosti, nestrannosti a čestnosti, či súdnictva ako takého.

Minister Harabin bol verejne prichytený pri klamstve na pôde parlamentu, vyhrážkach poslancovi, ako aj neakceptovateľných narážkach na rasu a pôvod.

Štefan Harabin má neprípustné osobné kontakty na osobu podozrivú z organizovania drogovej trestnej činnosti.

Ako minister dočasne pozastavil viacerým sudcom výkon funkcie a existujú vážne pochybnosti, či jeho postup nezasiahol do ich sudcovskej nezávislosti v rozpore so zákonom. Okolnosti konania v nás vyvolávajú reálne obavy, že počas jeho ministrovania sa disciplinárne konania stali nástrojom moci na zastrašovanie a prenasledovanie sudcov.

Jeho konanie vo funkcii ministra spravodlivosti vytvára predpoklad, že bude vysoké justičné funkcie vykonávať v prospech osôb jemu blízkych, rozdeľovať sudcovský stav a útočiť na sudcov za odlišný názor alebo odmietnutie podriadiť sa nátlaku.

Do vrcholnej funkcie v justícii navyše kandiduje priamo z vysokého politického postu. Plní konkrétny politický program strany i koalície, reprezentuje ich navonok a ako nositeľ politickej línie pôsobí výrazne aj smerom k verejnej mienke. Justícia však musí byť nestranná a nezávislá a takou sa aj javiť.

Vízia Štefana Harabina, ktorú realizuje aj v praxi ako minister, je udržiavať súdnictvo ako privilegovaný, do seba uzavretý stav, pre ktorý nie sú kvalita a dôvera primárne. Dôležitejšia je moc a výhody. Kultúra privilegovaného a uzavretého stavu má tendenciu produkovať nedôveru a korupciu, kultúra transparentnosti opak.

Voľbou Štefana Harabina sa cítime ako občania priamo ohrození. Žiadame Súdnu radu, aby neohrozila základy justície, dôkladne zvážila dôsledky takejto voľby nielen na súdnictvo, sudcov, ale aj občanov Slovenska a Štefana Harabina do funkcie nezvolila.

Pôvodní signatári vyhlásenia:
Organizácie: Aliancia Fair-play, Transparency International Slovensko, Via Iuris – centrum pre práva občana, Queer Leaders Forum, občianska iniciatíva SOB (Spravodlivosť otvára brány)
advokáti: Eva Kováčechová, Mária Kolíková, Vladimír Šárnik,
sudcovia: Jana Dubovcová, Juraj Babjak, Ľudmila Babjaková, Darina Kuchtová, Peter Paluda;

Ján Štrasser, Egon Gál, Jozef Hašto, Daniel Hevier, Tomáš Janovic, Soňa Szomolányi, Emília Sičáková – Beblavá, Zuzana Fialová, Vladimír Krivý, Zuzana Wienk, Ján Krstiteľ Balázs, Peter Zajac, Ivan Marton, Milan Šútovec, Mária Krýslová, Daniel Ralaus, Eva Ralausová, Gustáv Matijek, Šarlota Pufflerová, Michal Kaščák, Hana Fábry, Vladimír Hlavenka, Jana Cviková, Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov, Jana Plichtová, Petr Kuchta, Romana Schlesinger, Ondrej Ďurovský, Viera Klementová, Jozef Lupták, Ladislav Kováč, Jana Juráňová, Richard Stanke